Saturday, 22/09/2018 - 20:04|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Chu Văn An
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN - NĂM HỌC 2017-2018

Bảng theo dõi phân công CM ( 11/9/2017)

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ KON TUM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN

HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2017-2018

Áp dụng từ ngày: 11/9/2017 - Tuần 05 (theo tuần giảng dạy của chuyên môn):

I. Tổ: Toán - Lý

STT

Họ tên cán bộ, giáo viên

Chức vụ

Môn đào tạo

Môn giảng dạy

(có trong khung PPCT của Bộ)

Công tác kiêm nhiệm hoặc giảng dạy các môn/chủ đề không chính khóa/phụ trách Tổ - Đối với CBQL (nếu có)

Tổng số tiết

Số tiết thừa (+) hoặc thiếu(-) so với tổng số tiết tiêu chuẩn

Môn

Lớp phân công(kèm theo số tiết)

1

Nguyễn Ngọc Hùng

Hiệu trưởng

Toán

Tự chọn Toán

8AB

Phụ trách tổ Toán lý; tổ Sử địa.

2

+0

2

Dương Công Minh

Phó hiệu trưởng

Toán-Tin

Tự chọn Toán

8C, 7ABC

Phụ trách tổ Ngữ văn; tổ Ngoại ngữ; tổ Hóa sinh.

4

+0

3

Kiều Văn Quang

Tổ trưởng

Toán - Lý

Vật lý

9AB (2), 9C (2)

Tổ trưởng (3); Phụ đạo Vật lý 9ABC (3), 7ABC (3); Bồi dưỡng HSG Vật lý 9 (3).

20

+1

Vật lý

7ABC (3)

Vật lý

8A (1)

4

Nguyễn Dương Hoài

Giáo viên

Lý - Tin

Vật lý

6ABC(3)

Chủ nhiệm 6C (4,5); Phụ đạo Vật lý 8ABC(3).

20,5

+1,5

Tin

6ABC (6)

9AB (4)

5

Trương Quang Thăng

Giáo viên

Toán-Tin

Toán

9ABC (12)

Tổ phó (1); Phụ đạo Toán 9ABC (9); Bồi dưỡng HSG Toán 9 (3); Phụ trách phòng bộ môn (3).

28

+9

6

Trần Thị Thu Hường

Giáo viên

Toán- Lý

Toán

8ABC (12)

Phụ đạo Toán 8ABC (6); Bồi dưỡng HSG Toán 8 (3).

22

+3,5

Công nghệ

8A (1,5)

7

Phạm Thị Châm

Giáo viên

Toán- Lý

Toán

7ABC (12)

Phụ đạo Toán 7ABC(6); Bồi dưỡng HSG Vật lý  8 (3).

23

+4

Vật lý

8BC (2)

8

Hoàng Thị Cậy

Giáo viên

Toán- Lý

Toán

6ABC (12)

Phụ đạo Toán 6ABC (9).

24

+5

Công nghệ

8BC (3)

II. Tổ: Ngữ văn

 

STT

Họ tên cán bộ, giáo viên

Chức vụ

Môn đào tạo

Môn giảng dạy

(có trong khung PPCT của Bộ)

Công tác kiêm nhiệm hoặc giảng dạy các môn/chủ đề không chính khóa/phụ trách Tổ - Đối với CBQL (nếu có)

Tổng số tiết

Số tiết thừa (+) hoặc thiếu(-) so với tổng số tiết tiêu chuẩn

Môn

Lớp phân công(kèm theo số tiết)

1

Nguyễn Thị Đào

Giáo viên

Ngữ văn

Ngữ văn

9AB(10), 7C(4)

Chủ nhiệm 7C (4,5); Phụ đạo Văn 9AB (4); văn 7C (3); Bồi dưỡng HSG văn 9 (3).

31,5

+12,5

GDCD

8ABC (3)

2

Phan Thị Thu Trinh

Tổ trưởng

Ngữ văn

Ngữ văn

8ABC(12)

Tổ trưởng (3); Phụ đạo văn 8ABC (6); BDHSG văn 8 (3)

30

+11

Công nghệ

6ABC (6)

3

 

Phan Thị Hiền

Giáo viên

Ngữ văn

Ngữ văn

7AB(8), 6C(4)

Chủ nhiệm 7B(4,5); phụ đạo văn 7AB (6); văn 6C (3).

28,5

+ 9,5

GDCD

7ABC (3)

4

Nguyễn Thị Hương

Giáo viên

Ngữ văn

Ngữ văn

6AB(8); 9C(5)

Chủ nhiệm 6A (4,5); Phụ đạo văn 6AB (6); văn 9C (2).

28,5

+ 9,5

GDCD

6ABC (3)

III. Tổ: Hóa sinh

 

STT

Họ tên cán bộ, giáo viên

Chức vụ

Môn đào tạo

Môn giảng dạy

(có trong khung PPCT của Bộ)

Công tác kiêm nhiệm hoặc giảng dạy các môn/chủ đề không chính khóa/phụ trách Tổ - Đối với CBQL (nếu có)

Tổng số tiết

Số tiết thừa (+) hoặc thiếu(-) so với tổng số tiết tiêu chuẩn

Môn

Lớp phân công(kèm theo số tiết)

1

Nguyễn Kim Hằng

Tổ trưởng

Hóa-Sinh

Hóa

9ABC(6)

8B(2)

Tổ trưởng (3); Phụ đạo Hóa 9ABC (3); Bồi dưỡng HSG Hóa 9 (3), Chủ nhiệm 8B (4,5).

29,5

 

+10,5

Sinh

6ABC (6)

Công nghệ

7ABC (3)

2

Trần Thị Cẩm Lượng

Giáo viên

Sinh-Địa

Sinh

9AB (6), C(2), 7ABC (6).

Chủ nhiệm 9A (4,5); Bồi dưỡng HSG Sinh 9 (3).

24,5

+5,5

Công nghệ

9ABC (3)

3

 

Phạm Văn Bình

Giáo viên

Hóa-Sinh

Hóa

8A (2)

Phổ cập (19).

27

+8

Sinh

8ABC (6)

4

Lê Thành Đô

Giáo viên

Hóa-Sinh

Hóa

8C (2)

Tổng phụ trách (13), Phụ đạo Hóa 8ABC (3); Bồi dưỡng HSG Hóa 8 (3).

18

+2

IV. Tổ: Tiếng Anh

STT

Họ tên cán bộ, giáo viên

Chức vụ

Môn đào tạo

Môn giảng dạy

(có trong khung PPCT của Bộ)

Công tác kiêm nhiệm hoặc giảng dạy các môn/chủ đề không chính khóa/phụ trách Tổ - Đối với CBQL (nếu có)

Tổng số tiết

Số tiết thừa (+) hoặc thiếu(-) so với tổng số tiết tiêu chuẩn

Môn

Lớp phân công(kèm theo số tiết)

1

Huỳnh Thị Thu Nhi

Tổ trưởng

Tiếng Anh

Tiếng Anh

 

9AB (4)

7AC (6)

Tổ trưởng (3); Phụ đạo Tiêng Anh 9AB (4), 7BC (2); Bồi dưỡng HSG Tiếng Anh 9 (3); Chủ nhiệm 9B (4,5).

29,5

+10,5

T/c Tiếng Anh

7ABC (3)

2

Ngô Thị Hương Trinh

Giáo viên

Tiếng Anh

Tiếng Anh

 

8ABC (9)

9C (2)

Phụ đạo Tiêng Anh 7A (1) 8ABC (3), 9C (2); Bồi dưỡng HSG Tiếng Anh 8 (3)

Chủ nhiệm 9C (4,5).

26,5

+7,5

T/c Tiếng Anh

8ABC (3)

3

Hoàng Lê Hoàng

Giáo viên

Thể dục

Thể dục

6C, 7ABC, 8ABC, 9ABC (20)

 

20

+1

4

 

 

Hoàng Ngọc Minh Tân

Giáo viên

Tiếng Anh

Tiếng Anh

 

6ABC, 7B ( 12)

 

Phụ đạo Tiếng Anh 6ABC (9).

25

+6

Thể dục

6AB (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Tổ: Sử- Địa

STT

Họ tên cán bộ,

 giáo viên

Chức vụ

Môn

 đào tạo

Môn giảng dạy

(có trong khung PPCT của Bộ)

Công tác kiêm nhiệm hoặc giảng dạy các môn/chủ đề không chính khóa/phụ trách Tổ - Đối với CBQL (nếu có)

Tổng

số tiết

Số tiết thừa (+) hoặc thiếu(-) so với tổng số tiết tiêu chuẩn

Môn

Lớp phân công

(kèm theo số tiết)

1

Nguyễn Thị Bạch Tuyết

Tổ trưởng

Lịch sử

Lịch sử

 

7ABC (6)

8A (2)

9AB (4), 9C (1)

Tổ trưởng (3); Trưởng Ban TTND (2);

Bồi dưỡng HSG Lịch sử 9 (3).

21

+2

2

Nguyễn Thị Hoàn

Giáo viên

Địa-

GDCD

Địa lí

 

6ABC (3)

8ABC (3)

9AB (2), 9C (2)

Chủ nhiệm 8A (4,5); TKHĐ (2);

Bồi dưỡng HSG Địa lí 9 (3).

19,5

+0,5

3

 

Cao Thị Lành

Giáo viên

Sử- Địa

Lịch sử

6ABC (3); 8BC (4)

Chủ nhiệm 6B (4,5).

20,5

+1,5

Địa lí

7ABC (6)

GDCD

9ABC (3)

4

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Giáo viên

Mĩ Thuật

Mĩ Thuật

6ABC (3)

7ABC (3)

8ABC (3)

Chủ nhiệm 7A (4,5); Thủ quỹ (2).

15,5

-3,5

5

Nguyễn Thị Thu Thủy

Giáo viên

Âm nhạc

Âm nhạc

6ABC (3)

7ABC (3)

8ABC (3)

9ABC (3)

Chủ nhiệm 8C (4,5); Trưởng Ban văn thể (3).

19,5

+0,5

                                                                                                                            Phường Trần Hưng Đạo, ngày 09  tháng 9 năm 2017

                                                                                                                                                                   PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                       

 

 

 


Tác giả: Chuyên môn
Nguồn: chuvanan.kontumcity.edu.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 32
Tháng 09 : 104
Năm 2018 : 352.900