Ngày hội đọc sách 21/04/2018

Các hình ảnh về ngày hội đọc sách tại trường THCS Chu Văn An

Ngày hội đọc sách với chủ đề 30/04 diễn ra vào ngày 21/04/2018 tại trường THCS Chu Văn An