Văn bản hướng dẫn học qua internet, trên truyền hình